full
without
#666666
https://www.minerva.bg/wp-content/themes/zap/
https://www.minerva.bg/
#FF6700
style4
По-добри всеки ден

Курсове по английски

Курсове по английски език

Таблицата по-долу може да ви даде точна представа за предлаганите в МИНЕРВА курсове по английски език в Русе за съответните нива и възрасти. Всички курсове са съотнесени към Общата европейска езикова рамка. Моля, имайте предвид, че възрастовите граници са ориентировъчни. Във всички случаи ние подхождаме индивидуално към всеки кандидат-курсист съобразно неговите специфични потребности. Пълна схема на курсовете.

 

 • Обща европейска езикова рамка

  Ниво

 • Име на курса в "МИНЕРВА"

  Група/Курс

 • Най-обща информация
  за курса
  Общо описание
 • Езиковото развитие, нуждите и възможностите на всеки са индивидуалниВъзраст / Клас
 • Продължителност на курсаБрой часове
 • Посещения седмичноРитмичност
 • Една група се смята за сформирана, когато Директорът разпореди, че са налице условия за започване на обучението.Начало
 • Повечето курсове обхващат период от една учебна година (30 уч. седм. – от началото на м. октомври до края на м.май). Някои курсове имат специфична продължителност, която се конкретизира за всеки отделен случай.Край
 • starters

 • Beginner

  P1

  pupils

 • Основни категории лексика и начална граматикаКурс за
  малки
  ученици
 • Възрастта е ориентировъчна2-ри кл.
 • 30 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  90 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 75 мин.
  2 пъти / седм.
  х 1.5 уч.ч.
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  31.05.2022
 • movers

 • Beginner

  P2

  pupils

 • Основни категории лексика и начална граматикаКурс за
  малки
  ученици
 • Възрастта е ориентировъчна3-ти кл.
 • 30 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  90 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 75 мин.
  2 пъти / седм.
  х 1.5 уч.ч.
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  31.05.2022
 • flyers

 • Elementary

  P3

  pupils

 • Основни категории лексика и начална граматикаКурс за
  малки
  ученици
 • Възрастта е ориентировъчна4-ти кл.
 • 30 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  90 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 75 мин.
  2 пъти / седм.
  х 1.5 уч.ч.
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  31.05.2022
 • A1

 • Elementary

  J1

  juniors

 • Разширена лексика и основната граматикаКурс за
  тийнейджъри
 • Възрастта е ориентировъчна5-ти кл.
 • 30 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  90 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 75 мин.
  2 пъти / седм.
  х 1.5 уч.ч.
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  31.05.2022
 • A2

 • Pre-intermediate

  J2

  juniors

 • Разширена лексика и основната граматикаКурс за
  тийнейджъри
 • Възрастта е ориентировъчна6-ти кл.
 • 30 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  90 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 75 мин.
  2 пъти / седм.
  х 1.5 уч.ч.
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  31.05.2022
 • A2+

 • Pre-intermediate

  J3

  juniors

 • Разширена лексика и основната граматикаКурс за
  тийнейджъри
 • Възрастта е ориентировъчна7-ми кл.
 • 30 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  90 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 75 мин.
  2 пъти / седм.
  х 1.5 уч.ч.
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  31.05.2022
 • B1

 • Intermediate

  S1

  seniors

 • Солидни основи; изпитен форматПредподготовка
  за изпити
 • Възрастта е ориентировъчна8-ми кл.
 • 33 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  100 уч. ч.
 • 1 път / седм.
  (в събота или неделя)
  1 път / седм.
  х 3 уч.ч.
 • от октомври
  до юни
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до юни
  без ваканциите
  21.06.2022
 • B1+

 • Intermediate

  S2

  seniors

 • Солидни основи; изпитен форматПредподготовка
  за изпити
 • Възрастта е ориентировъчна9-ти кл.
 • 33 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  100 уч. ч.
 • 1 път / седм.
  (в събота или неделя)
  1 път / седм.
  х 3 уч.ч.
 • от октомври
  до юни
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до юни
  без ваканциите
  21.06.2022
 • B2

 • Upper Interm.

  CF

  exams

 • Изпит FCE на Кеймбридж на ниво над средното - първи изпит за по-значим медународен сертификатCambridge
  English:
  First (FCE)
 • Възрастта е ориентировъчна10-ти кл.
 • 30 седмици х
  4 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  120 уч. ч.
 • 1 път / седм.
  (в събота)
  х 200 мин.
  1 път / седм.
  х 4 уч.ч.
 • от октомври
  до юни
  без ваканциите
  01.10.2021
 • Явяване на изпит през юни31.05.2022
 • C1

 • Advanced

  CA

  exams

 • Изпит CAE на Кеймбридж - изпит за напреднали за кандидатстване в университет или за работаCambridge
  English:
  Advanced (CAE)
 • Възрастта е ориентировъчна11-ти кл.
 • 30 седмици х
  4 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  120 уч. ч.
 • 1 път / седм.
  (в неделя)
  х 200 мин.
  1 път / седм.
  х 4 уч.ч.
 • от октомври
  до юни
  без ваканциите
  01.10.2021
 • Явяване на изпит през юни31.05.2022
 • C2

 • Proficiency

  CP

  exams

 • Изпит CPE на Кеймбридж - най-високото ниво на владеенеCambridge
  English:
  Proficiency (CPE)
 • Възрастта е ориентировъчна12-ти кл.
 • 30 седмици х
  4 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  120 уч. ч.
 • Уточнява се при наличие на желаещи1 път / седм.
  х 4 уч.ч.
 • Уточнява се при наличие на желаещи
 • Уточнява се при наличие на желаещи
 • B2+

 • Upp. Int. - Adv.

  IE

  exams

 • Кандидатстване в университет или емиграцияИзпит IELTS
 • Възрастта е ориентировъчна11-ти кл.
 • 10 седмици х
  4 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  40 уч. ч.
 • 1 път / седм.
  (в неделя)
  х 200 мин.
  1 път / седм.
  х 4 уч.ч.
 • Предлагаме есенен и пролетен курс03.10.2021
 • Явяване на изпит през януари05.12.2021
 • C1

 • Advanced

  TO

  exams

 • Кандидатстване в университет или емиграцияИзпит TOEFL
 • Възрастта е ориентировъчна11-ти кл.
 • 10 седмици х
  4 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  40 уч. ч.
 • 1 път / седм.
  (в неделя)
  х 200 мин.
  1 път / седм.
  х 4 уч.ч.
 • Предлагаме есенен и пролетен курс03.10.2021
 • Явяване на изпит през януари05.12.2021
 • C2

 • Proficiency

  SA

  exams

 • Кандидатстване в американски университетиИзпит SAT
 • Възрастта е ориентировъчна12-ти кл.
 • 10 седмици х
  4 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  40 уч. ч.
 • Уточнява се при наличие на желаещи1 път / седм.
  х 4 уч.ч.
 • Уточнява се при наличие на желаещи
 • Уточнява се при наличие на желаещи
 • A1

 • Beginner

  G1

  grown-ups

 • _ Курс по общ _ английскиКурс за
  възрастни
  (Начално ниво)
 • Възрастта е ориентировъчна20+ год.
 • 20 седмици х
  4 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  80 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 100 мин.
  2 пъти / седм.
  х 2 уч.ч.
 • Уточнява се при наличие на желаещи01.10.2021
 • Уточнява се при наличие на желаещи07.03.2022
 • A2

 • Elementary

  G2

  grown-ups

 • Курс по общ английскиКурс за
  възрастни
  (Второ ниво)
 • Възрастта е ориентировъчна20+ год.
 • 30 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  90 уч. ч.
 • 1 път / седм.
  х 150 мин.
  1 път / седм.
  х 3 уч.ч.
 • Уточнява се при наличие на желаещи01.10.2021
 • Уточнява се при наличие на желаещи21.03.2022
 • B1

 • Pre-intermediate

  G3

  grown-ups

 • Курс по общ английскиКурс за
  възрастни
  (Средно ниво)
 • Възрастта е ориентировъчна20+ год.
 • 30 седмици х
  3 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  90 уч. ч.
 • 1 път / седм.
  х 150 мин.
  1 път / седм.
  х 3 уч.ч.
 • Уточнява се при наличие на желаещи01.10.2021
 • Уточнява се при наличие на желаещи21.03.2022
 • primary

 • Starter

  K1

  kids

 • Основни понятия. Първи навици за учене.Курс за
  предучилищна
 • Възрастта е ориентировъчна6 год.
 • 30 седмици х
  2 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  60 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 50 мин.
  2 пъти / седм.
  х 1 уч.ч.
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  31.05.2022
 • primary

 • Starter

  K2

  kids

 • Начална лексика; започва писане; изграждане на сериозно отношение към ученетоКурс за
  първолаци
 • Възрастта е ориентировъчна1-ви кл.
 • 30 седмици х
  2 уч.ч. / седм.

  (1уч.ч.=50мин)
  60 уч. ч.
 • 2 пъти / седм.
  х 50 мин.
  2 пъти / седм.
  х 1 уч.ч.
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  01.10.2021
 • от октомври
  до май
  без ваканциите
  31.05.2022
 • A1 - C2

 • All levels

  T

  tutorials

 • Развитие на всички езикови умения; систематично натрупване на лексика и овладяване на граматикатаИндивидуални
  уроци
 • Всякаква възраст -
  от малки
  до големи
  6+ год.
 • 1 пакет =
  10 учебни часа

  (1уч.ч.=50мин)
  10 уч. ч.
 • Примерно:
  1 път / седм.
  х 2 уч. ч.
  или
  2 пъти / седм.
  х 2 уч. ч.
  По
  договорка
 • Двете страни договарят график на часовете в началото и се стремят да го спазват. Възможни са пренасрочвания и отлагания, но това трябва да става рядко.По
  договорка
 • При прекъсване от повече от две седмици, МИНЕРВА може да поеме друг ангажимент в тези часове. Ако клиентът след това иска да продължи, трябва да договори нов график. Предплатени часове могат да се вземат до три месеца след плащане.По
  договорка

 


Международните изпити, за които предлагаме курсове за специализирана подготовка, са разгледани отделно: FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL и SAT.

 
 

Фирмено обучение

Когато Вашият личен бизнес или бизнесът на Вашата организация зависят от международните комуникации или просто ако разбирате, че чуждоезиковите умения са важен елемент в изграждането на една добра професионална кариера, ние можем да Ви бъдем полезни.

Най-напред можем да направим т.нар. “езиков одит”, с който да установим езиковите познания на всеки един служител. В зависимост от резултатите от тази проверка ще Ви предложим най-подходящата програма за обучение по общ или специализиран английски език съобразно конкретните изисквания и нужди на Вашата фирма или организация. Нашият опит във фирменото обучение, както и професионализмът на нашите преподаватели, са предпоставка за успешно усвояване на езика.

Моля, използвайте нашите данни за контакт, за да уточним най-добре Вашите нужди и това как можем да Ви бъдем полезни.

 

 


Най-ужасяващите думи в английския език са: “Аз съм от правителството и съм тук, да Ви помогна”.

Роналд Рейгън

scroll
Зареждане на публикации...
link_magnifier
#5c5c5c
on
loading
off
gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren