full
without
#666666
https://www.minerva.bg/wp-content/themes/zap/
https://www.minerva.bg/
#FF6700
style4
По-добри всеки ден

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Общи въпроси, свързани с ученето

Коя е най-подходящата възраст за започване на изучаването на чужд език?

Стандартният отговор е „някъде между 5 и 8 годишна възраст” или „колкото по-рано – толкова по-добре”. Нещата обаче не стоят толкова просто. Няма съмнение, че едно дете на такава възраст възприема информация много по-бързо от един възрастен. Типът знания, които двете възрастови групи биха получили за еднакъв период от време обаче силно се различава. Малкото дете вероятно ще е заучавало по няколко съществителни на седмица и ще се е докоснало до някои прости глаголни структури. То вероятно ще може да работи с прости историйки под формата на пасажи и да ги превежда по роли или разказва наизуст. Възрастният вероятно освен със съществителни ще е поработил с глаголни спрежения и времена, членуване и пр. Трудно е да се определи коя от двете групи би напреднала повече и по-бързо. Малките като цяло биха били по-уверени в знанията си, докато възрастните биха имали по-дълбоко разбиране за структурата на наученото. Всъщност процесът на учене на различна възраст води до различен тип резултат, като в крайна сметка нито единият не превъзхожда другия. Така че отговорът на въпроса за най-подходящия момент за започване изучаването на чужд език вероятно е… когато и да е! Чуждият език е богатство и в този смисъл няма неподходящ момент човек да се обогати.

Е, разбира се, чисто логически едно по-ранно стартиране на изучаването на чужд език позволява по-дългосрочно обучение, увеличавайки по този начин вероятността едно дете да постигне истинска свобода на владеенето му с течение на времето. Според повечето експерти дори само за доближаване на напреднало ниво на владеене са необходими минимум шест до осем години подходящо обучение. Един по-съкратен курс на обучение с цел да се „препуска”, притиснати от времето, не би могъл да постигне резултати, съпоставими с едно добре планирано във времето учене.

Колко бързо ще науча езика?

Много често задаван въпрос, който обаче за съжаление преди всичко показва неразбиране на същността на процеса на обучение, който е двустранен и включва преподавател и учащ. Хората са различни – едни са добри в сметките и науките, други са творчески натури и са отлични в изкуствата, трети се открояват физически от връстниците си и се налагат в спорта, модата и т.н. По същия начин стоят нещата и с усета към чуждите езици – на един му се удава повече, на друг не чак толкова. Всеки има своя си талант, но за всички, дръзнали да учат език, е важно това да става по правилния начин, на подходящото място. А колко бързо и докъде ще стигнете в усвояването му, това само времето ще покаже, понеже зависи от много фактори и най-вече от самия учащ. Един опитен преподавател би могъл да Ви даде груба ориентировъчна представа за разпределение на напредъка във времето, но бъдете реалисти – знанията не могат да бъдат налети с фуния! Както се казва, ученето не е за зрители. Най-добре да се заредите с воля и амбиция, да положите много труд и усилия и резултатът не би трябвало да закъснее.

Колко важен е учителят? Не мога ли сам да го науча?

Особено в началните етапи сами едва ли ще се справите. Ще потънете в неясни дълбини и ще се блъскате да си обясните неща, които един учител би направил да изглеждат доста по-прости и разбираеми. Може би в един по-късен етап евентуално човек може да се доусъвършенства самостоятелно, но само при положение, че е овладял необходимите техники за ефективна самоподготовка.

Иначе през годините са правени различни изследвания в опит да се даде количествена оценка на влиянието на учителя за крайния успех на учащия, но нито едно не е достатъчно убедително, защото това е трудно измеримо. Дали ролята на учителя се свежда само до около една трета от общите усилия или повече, не може еднозначно да се каже, но е ясно, че за успешно усвояване на езика качеството на учителя, това което знае и може, е ключов момент. Освен това е необходимо наличието и на много други фактори, като правилна методика и подходяща среда, сред многото. Точният учител може значително да помогне и в тази насока. Основната работа, която трябва да бъде свършена, обаче си остава тази на учащите, за тяхно съжаление. Те трябва да имат мотивация, правилен подход и организация на работа, упоритост и последователност. Изучаването на чужд език е голяма инвестиция във времето и отнема много сили, енергия и нерви. Резултатът обаче си струва.

Кои са най-важните неща, за да е ефективно ученето?

Съществуват много фактори, които оказват влияние върху успешното учене. Сред най-важните са мотивацията, атмосферата по време на урока, учителят и методите на работа.

Мотивацията лежи в основата и по същество тя е лично разбиране за важността на изучаваното. Може да бъде подобрявана като се провокира интереса на учащите към материала, чрез подходящи примери от реалния живот, демонстриращи практичността и приложимостта на знанията, или чрез разнообразни и увлекателни дейности.

Приятната атмосфера от друга страна е важна поради факта, че щастливият ученик е работещ и запомнящ ученик.

Не на последно място учителите трябва да са приятни като хора, истински професионалисти, специализирали и непрекъснато усъвършенстващи се, използващи новаторски и доказани с ефективността си методи. Все пак успехът на учениците се постига чрез успеха на учителите.

В МИНЕРВА ще намерите наличието на всички тези фактори, доколкото зависи от нас, в името на взаимния успех.

Как е по-добре да се учи език – индивидуално или в група?

И двете форми имат своите плюсове и минуси. При индивидуалното обучение учащият получава цялото внимание на учителя и върви със свое собствено темпо, което позволява максимална гъвкавост в процеса на овладяване на материала. Недостатък е фактът, че така отсъства съревнователният елемент, възможността за „сверяване на часовника”, липсва работата в екип, така важна в реалния живот извън учебната зала, а и потенциално е по-скучно.

Ние в МИНЕРВА Ви предлагаме най-доброто от двата свята – малки групи от по няколко души с подчертано индивидуален подход към всеки. Така човек винаги може да си следи как се движи спрямо другите, да намери приятели и други стимули за учене, а и освен това е по-забавно.

Дали вместо да пускам детето си на курс сега, да не изчакам да порасне и тогава да навакса изпуснатите години?

По правило език се усвоява по-лесно в ранна ученическа възраст. Мозъкът на един възрастен е по-обременен, особено ако ходи на работа, има семейство и деца. За сравнение, способността на децата да запомнят наученото е по-добра, а и това става по-бързо. Защо да губите време? Дори и да разчитате, че в по-късен етап ще покриете горе-долу този обем информация, има и други немаловажни ползи от по-ранното начало на занимания по чужд език. Доказано е, че деца, които са учили активно чужд език като малки, намират за далеч по-лесно усвояването на нови езици в бъдеще, понеже мозъкът им е трениран лингвистично правилно от дълго време. Освен това те се научават да работят методично, да общуват и да работят в група; увеличава се пъргавината на мозъчната им дейност, креативността им, уменията за слушане и запаметяване. Ако едновременно с това изпитват и удоволствие, какво повече можем да искаме? Ако се колебаете дали чисто финансово инвестицията си струва, имайте предвид, че потенциално директната възвращаемост би била многократна (при намиране на добра работа или постъпване в престижен университет), а дори и косвените ползи биха били големи (във връзка с чисто житейското обогатяване или натрупването на набор от допълнителни умения).

Обучението в държавното/общинското училище не е ли достатъчно?

Ние притежаваме респект към всички наши колеги, включително тези от държавните и общински училища. По една или друга причина обаче практиката показва, че наученото само в училище, без да е ползвана специализирана помощ, рядко прави един ученик особено конкурентен при кандидатстване и по-специално при явяване на изпит за международен сертификат. Нещата просто са трудно съпоставими. Средата е различна, условията са различни. В МИНЕРВА учащите получават една стимулираща среда, точните отговори, подходящите условия.

Едно време в училище учехме руски, френски и немски. Сега всички учат английски. Кое е по-добре за моите деца и внуци?

Всички езици са богатство. В съвременното общество вече е необходимо владеенето на два, три и дори повече езика. Това отваря много врати и дава големи перспективи. Не съжалявайте, че сте учили езици, различни от английския, а можете да съжалявате, ако не сте поддържали или развили тези си познания през годините. Иначе в наши дни английският е задължителен, а всеки друг език е един огромен плюс. Различните източници дават различни данни за най-говоримите езици в света, но все пак картината е горе-долу следната: по брой на носителите на езика, за които той е майчин, английският е на трето място след, естествено, китайския и индийския (в съвкупността си от наречия). Разпространението на последните два обаче е силно ограничено в рамките на съответните страни, които са и най-многолюдните на нашето кълбо. Ето защо английският се явява най-важният език в нашето съвремие по простата причина, че той се говори в някаква степен от невероятните 1.5 милиарда души по света (всеки пети, дори четвърти човек) и е официален език в около 55 държави (около 87 държави и територии). Освен това, макар че не е официален в държави като Холандия, Швеция и Дания, например, над 80% от населението там говори английски. Нещо повече, това е езикът на Обединените нации, Международния олимпийски комитет и огромен брой други международни организации, най-масовият език в Интернет и прочие. Затова учете английски, но не пренебрегвайте и другите езици.

Синът на една позната преди няколко години завърши езикова паралелка. Дали да не го помоля да помогне на детето ми да напредне?

Няма лошо – пак ще е по-добре от нищо. Ако искате по-сериозни резултати обаче, най-добре се доверете на професионалисти. Е, това сме ние! Смятаме, че познаваме нашата сфера на дейност из основи и можем да сме далеч по-полезни. Не забравяйте старата мъдрост: получавате това, за което си плащате. Това определено е вярно, но в Училище МИНЕРВА Вие получавате дори много повече.

 

 


Корените на образованието са горчиви, но плодовете са сладки.

Аристотел

 

 

Често задавани въпроси

Въпроси, свързани с изпити и сертификати

Защо ми е международно признат сертификат?

В съвременните условия на все по-увеличаваща се конкуренция във всички сфери на живота и особено в бизнеса и на пазара на труда, нарасна и нуждата от валидно доказателство за познанията по чужд език. За целта човек може да се яви на най-различни изпити и да демонстрира познания на най-различни езици. Притежаването на международно признат сертификат повишава мобилността, прави съответния човек по-конкурентоспособен при кандидатстване в чужд университет или при търсенето на професионална реализация в България или зад граница. Не на последно място такова удостоверение носи престиж и лично удовлетворение.

Трябва ли преди да се явя на изпит да премина някаква допълнителна подготовка?

Според нас това е почти задължително. Всеки изпит има своя специфика и дори и да сте добре с езика, самото непознаване на формaта на съответния изпит и неговите специфични особености ще ви попречи да се представите добре. Неразумно е и да ползвате литература за подготовка, която не е съобразена с новостите, поради простия факт, че на всеки няколко години изпитите биват ревизирани, по една или друга причина, от съответните институции, които ги администрират. Специализираните курсове, които провеждаме в МИНЕРВА, са винаги актуализирани спрямо последните промени във формaта, като времетраене, тип задачи и пр. Освен знания за езика по време на нашите курсове получавате и съвети за подходящи техники и изпитани стратегии за справяне с различните части на изпита; периодично проверявате знанията си с тестове за измерване на прогреса, включващи същия тип задачи и упражнения като на изпита и т.н. Преподавател с опит като изпитващ на изпитите на Кеймбридж може да бъде безценен съветник. Много други дребни детайли също допринасят за по-качествената подготовка.

Как да разбера какъв точно сертификат ми трябва за следване в университет в чужбина?

По принцип познания по чужд език на нива В2, С1 и С2 се считат за достатъчни при кандидатстване в университет. Тъй като обаче университетите са автономни институции, те са в правото си да имат различни изисквания към езиковата подготовка на кандидатите. Ето защо задължително трябва да се провери предварително какви са конкретните изисквания на всяко отделно учебно заведение. Какъвто и официален международен сертификат да имате, който да удостоверява познанията Ви по чужд език, това е допълнителен плюс към автобиографията Ви. Но от практична гледна точка е добре да имате яснота накъде сте се насочили и какво очакват оттам да им представите, за да започнете навреме целия процес по кандидатстване и евентуално подготовката Ви за явяване на езиков изпит.

За да се явя на САЕ, трябва ли преди това да съм изкарал FCE?

Не. Можете да се явите направо на кое да е ниво, без да сте полагали по-долното. Преди някой от изпитите на Кеймбридж обикновено ще поискат от вас да попълните една карта, на която посочвате как сте се готвили, колко време и т.н., като един от въпросите е дали сте се явявали до този момент на някакъв друг изпит. Това обаче се прави само със статистическа цел и за нуждите на анализа от страна на изпитващата институция и то по никакъв начин не влияе на крайната Ви оценка от изпита.

Все пак нашият опит показва, че САЕ е един доста сериозен изпит и едно явяване на FCE, примерно година по-рано, има някои косвени много големи ползи, дори без да вземаме под внимание чисто езиковите предимства на по-дългата подготовка. Просто, ако един кандидат се е явявал вече на изпит от подобен ранг, той има нужния опит, преодолял е до голяма степен притесненията си, знае как да подходи в различните изпитни ситуации – с една дума знае доста добре какво го чака, защото скоро е преживял нещо подобно. А това, разбира се, е голям плюс и потенциално е предпоставка за поне малко по-добро представяне, отколкото ако директно се отиде на високото ниво.

Как да преценя дали съм готов(а) за явяване на изпит?

За тази цел се правят пробни изпити, които максимално се доближават до реалната изпитна среда и условия, с които кандидатът се сблъсква по време на изпита. За нас също е важно Вие да отидете на изпита подготвен и съответно да го вземете добре. Ние подготвяме кандидати за различните международни изпити вече дълги години, разполагаме със значителен опит, статистика, използваме точните програми и правилна методология. Самите учители, които Ви преподават, са минали по този път, освен филологическо образование притежават и най-високия сертификат на Кеймбридж, или дори имат опит като Изпитващи. Всичко това е несравнимо предимство и резултатите на нашите кандидати през годините също го доказват.

От една страна един изпит от високите нива е много труден чисто езиково, а от друга изисква и известен житейски и интелектуален опит. Последното личи особено в продуктивните части като говорене и писане, където, макар че не са необходими някакви специфични научни или друг вид познания в дадена област, все пак кандидатът трябва да има какво да сподели устно или писмено по теми като екология, градски транспорт и други, или пък аргументирано да спори при разпределяне на финансови средства за младежки център или клуб, например.

Как да подобря уменията си за четене?

Казано накратко – с много четене. Всякакви текстове биха Ви обогатили освен с информация и лингвистично, а ако подбирате и такива с по-качествен език, още по-добре.

Ако става въпрос за подобряване на уменията за четене на компютърен екран – нещо, което ще Ви се наложи да правите, ако се явявате на TOEFL, например – трябва да имате предвид някои особености при четенето на екран и разлики от четене на хартия. Първо, като цяло виждате по-малко текст. Второ, вместо да обръщате страници Ви се налага да движите текста хоризонтално или вертикално. Накрая, около текста на екрана може да има икони или други разсейващи картинки. За да свикнете с четенето на компютърен екран, трябва да използвате всяка възможност, за да се упражнявате.

Като цяло, ако се подготвяте за TOEFL, опитайте се да намерите учебници и енциклопедии на английски и четете статии по естествени науки, социални науки, хуманитарни науки и изкуства. Богатство от материали за четене е на разположение и в Интернет.

Как да подобря уменията си за слушане?

Ето някои предложения за дейности, които могат да Ви помогнат за подобряване на умението Ви за слушане:

Слушайте новинарски емисии на английски език. Изберете телевизионна или радио програма с репортери от различни англоговорящи страни, особено от Великобритания, Съединените Щати, Канада и Австралия. Това ще Ви помогне да се сблъскате с различни наречия – слушайте и се опитвайте да разберете възможно най-много.

Слушайте новинарски емисии на английски език. Изберете телевизионна или радио програма с репортери от различни англоговорящи страни, особено от Великобритания, Съединените Щати, Канада и Австралия. Това ще Ви помогне да се сблъскате с различни наречия – слушайте и се опитвайте да разберете възможно най-много.

Слушането на песни и гледането на филми също могат да бъдат полезни, ако бъдат подбрани такива с по-добър език в тях. Докато припявате на любима песен (следете текста написан пред Вас, за да не пеете глупости), езикът Ви се „пречупва” и се научава да произнася бързи речитативи. Колкото да филмите, добре е те да не бъдат дублирани, а със субтитри или дори още по-добре – без субтитри въобще. Така ще се концентрирате в слушането. Иначе ако е със субтитри, Вие се концентрирате в четенето, а не върху оригиналния английски текст. Нищо, че картината помага за разбирането – нали е приятно, а така и „ученето” е по-полезно.

Как да подобря уменията си за говорене?

Ето няколко съвета как да подобрите умението си за говорене:

Слушайте добри образци на говорна реч. Един от най-добрите начини да се научите да говорите добре е като слушате добри оратори. Обърнете внимание на начина, по който отговарят на въпроси, как изразяват мнението си, съобщават или обобщават информация и т.н. и ще научите много.

Упражнявайте се да говорите посредством телефонни разговори, гласови компютърни програми или онлайн услуги за незабавна комуникация. Можете също да запишете гласа си на компютър или друго устройство, докато се изказвате по някаква тема, и по-късно да го прослушате. По този начин ще разберете дали говорите достатъчно високо и отчетливо и дали звучите уверено или по-скоро мънкате и правите дълги паузи.

С цел упражнение бихте могли дори да се опитате да напишете това, което смятате да кажете, преди в действителност да изнесете речта си. На действителен изпит няма да имате време да подготвите толкова внимателно устните си отговори. Независимо от това обаче, както и при писането, говоренето също е продуктивно умение, което изисква да създадете собствен текст, така че ако в началните етапи на подготовка предварителното написване на изказването Ви върши работа и Ви дава увереност, толкова по-добре. С времето и с упражняване ще автоматизирате процеса и ще започнете да организирате мислите в главата си много по-бързо и по-лесно.

Как да подобря уменията си за писане?

Ето някои съвети как да подобрите умението си за писане:

Изследванията показват, че четенето е особено важно за развитието на уменията за писане. Това означава, че един от най-добрите начини да се научите да пишете добре, е като четете много. Докато четете, обръщайте внимание на структурата на текста, на красивите изрази, които авторът е използвал и т.н. Като се сблъсквате с добри писмени образци, ще придобиете и добри техники на писане.

Упражнявайте се. Добре е след като напишете нещо, ако имате възможност да го оставите известно време (часове или дни) настрани и после да го прочетете. Така малко от малко ще сте се откъснали от този текст и ще го прочетете по-критично и ще можете да го анализирате сякаш е на някого другиго. Или пък можете да го качите в някой подходящ форум в интернет и да помолите други потребители (дори може да случите и на действащи учители) да го прочетат и коментират.

За да пишете добре, трябва да боравите с богата лексика и да владеете различни конструкции и техники. Учете думи и изрази и докато се упражнявате, ги използвайте в собствени изречения. Например, намерете интересна снимка в списание и се опитайте да пишете по нея няколко минути: опишете атмосферата, подробностите; ако има хора, предположете как се чувстват и т.н.

 

 


В училище ти преподават урок и след това те изпитват. А животът първо те подлага на тест, от който можеш да се поучиш.

Том Боде

scroll
Зареждане на публикации...
link_magnifier
#5c5c5c
on
loading
off
gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren